เบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีทำอย่างไร? แนะนำเอกสารที่จำเป็น

เบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีสามารถเบิกอะไรได้บ้าง


การทำ พรบ. รถจักรยานยนต์ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถและใช้รถจักรยานยนต์อยู่เป็นประจำเนื่องจาก พรบ. รถจักรยานยนต์จะเป็นการบังคับให้เจ้าของรถต้องมีเพื่อประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่และคู่กรณีแล้วหากมีการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณีเรายังสามารถเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้อีกด้วย ซึ่งการเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณี pantip ได้มีผู้โพสสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ว่ารถล้มเองเบิกพรบ. แบบไม่มีคู่กรณีได้ไหมและการเบิกพรบ.

จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีเบิกอะไรได้บ้างซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าเราสามารถที่จะเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลพรบ. รถจักรยานยนต์ เบิกค่าบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมทั้งสามารถเบิกพรบ. จักรยานยนต์ในกรณีที่เสียชีวิตได้อีกด้วยเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีเงื่อนไขในการเบิกมีอะไรบ้าง


การเบิก พรบ. รถจักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นรถล้มเองเบิกพรบ.

ไม่มีใบขับขี่ ผู้ประสพภัยสามารถที่จะยื่นเบิกได้เลยโดยที่ไม่ดูว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งเงื่อนไขในการเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลพรบ. รถจักรยานยนต์ได้สูงสุด 30,000 บาทต่อคนโดยเบิกได้ตามที่จ่ายจริงและถ้าหากเกิดกรณีบาดเจ็บและทุพพลภาพเราสามารถที่จะยื่นเรื่องเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีในกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะอย่างถาวรได้รายละ 35,000 บาทส่วนกรณีที่เกิดการเสียชีวิตจากรถล้มเองเราสามารถที่จะเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้ในกรณีที่เสียชีวิตได้รายละไม่เกิน 65,000 บาทโดยผู้ประสพภัยจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อขอรับค่าชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีได้ภายใน 180 วันหลังจากที่มีการลงบันทึกประจำวันการเกิดอุบัติเหตุแล้วเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีเบิกได้ที่ไหนและใช้เอกสารอะไรบ้าง


หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีเราจะต้องมีการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการยื่นเรื่องขอเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีให้เรียบร้อย ซึ่งเอกสารเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีจะใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสพเหตุ สำเนารายการจดทะเบียนของรถ ใบแจ้งความบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เอกสารใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและใบรับรองจากโรงพยาบาลในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งวิธีเบิกพรบ. รถจักรยานยนต์เราสามารถเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้โดยรวบรวมเอกสารทั้งหมดและยื่นขอเบิกพรบ. จักรยานยนต์ไม่มีคู่กรณีได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถโดยสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนออนไลน์ 1791 ได้เลย

Scroll to Top